SyndicusTechnisch, financieel & administratief beheer
"

Syndicus

Wat kan Arcasyn voor U betekenen?

Syndicus
Arcasyn wordt aangesteld door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars, teneinde in te staan voor het beheer van de gemene delen van een mede-eigendom.

Beheer
Technisch beheer
Arcasyn staat in voor het behoud van uw gebouw. Wij geven advies over uw onderhouds- en herstellingswerken en zorgen ervoor dat deze, zo beslist door de algemene vergadering, met de nodige deskundigheid worden uitgevoerd. Bij hoogdringendheid nemen wij tevens bewarende maatregelen waar nodig.

Administratief beheer
Arcasyn staat in voor de complete administratie die een mede-eigendom met zich meebrengt. Zo roepen wij de algemene vergadering samen, sturen wij een uitgebreid verslag aan alle eigenaars en sluiten alle noodzakelijke contracten - i.f.v. goedkeuring door de algemene vergadering - met de gekozen leveranciers. Wij dienen ons steeds te baseren op de algemene vergadering. Kortom, Arcasyn voert uit wat u, als mede-eigendom, beslist! Indien nodig roepen wij tevens een buitengewone algemene vergadering samen, zodat u steeds inspraak behoudt in de belangrijke beslissingen van de mede-eigendom. Alle documenten en de volledige boekhouding worden op ons kantoor bewaard. Dit alles kan steeds door alle mede-eigenaars geconsulteerd worden na het maken van een afspraak.

Financieel beheer
Arcasyn stelt een begroting van de kosten op en legt deze voor aan de algemene vergadering. Wij vragen provisies op aan de mede-eigenaars, staan in voor de betaling van de facturen en beheren verder de inkomsten en de uitgaven. Via ons professioneel software-pakket heeft u als mede-eigenaar een individuele login waarmee u op ieder moment van de dag online de publieke documenten van uw residentie, alsook uw persoonlijke financiële toestand kan raadplegen.

Vertegenwoordiging in rechte
Indien nodig vertegenwoordigt Arcasyn de mede-eigendom in rechte. Dit bijvoorbeeld voor het invorderen van niet-betaalde voorschotten, expertises, rechtsvorderingen tegen leveranciers of aannemers, etc..


Arcasyn is nog geen syndicus in uw residentie? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een kennismakingsgesprek!

Maatschappelijke zetel
Driekoningenplein 9
9820 Merelbeke - Belgium
BTW: BE 0844.199.413

Toezichthodende autoriteit
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16 B - 1000 Brussel
Belgium 
BTW: BE 0844.199.413

Kantooruren
maandag tot vrijdag:
8u30 tot 12u00
Voor bezoek op kantoor :
steeds voorafgaandelijke afspraak maken
  Contact
E.: info@arcasyn.be  
T.: +32 9 277 94 40 (tijdens de kantooruren)
F.: +32 9 277 94 41
  Facebook


NOODNUMMER : +32 9 277 92 69
(ENKEL voor noodgevallen
buiten de kantooruren)
  Christel Carbonnelle
Vastgoedmakelaar - Syndicus
BIV 509.613
christel@arcasyn.be